Zakres usług

Kancelaria prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób indywidualnych.

W sferze obsługi prawnej przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego Kancelaria oferuje stałą i doraźną pomoc prawną, w zależności od potrzeb danego Klienta, świadczoną zarówno w Jego siedzibie, jak i poza nią. Obsługa prawna przybiera formę sporządzania pism sądowych i pozasądowych, przygotowywania opinii prawnych i umów, protokołów walnych zgromadzeń, reprezentacji przed sądami oraz organami administracji. Propozycja Kancelarii obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, w tym tworzenia i przekształcenia spółek prawa handlowego, a ponadto postępowań upadłościowych i naprawczych, prawa pracy oraz administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także prawa zamówień publicznych).

W ramach pomocy prawnej prowadzonej na rzecz osób indywidualnych Kancelaria zajmuje się przede wszystkim reprezentacją przed sądami oraz organami administracji publicznej w sprawach cywilnych i rodzinnych, karnych, a także z zakresu prawa pracy i postępowań administracyjnych. Podobnie jak w ofercie skierowanej do przedsiębiorców, udzielamy osobom prywatnym porad prawnych, zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych i pozasądowych oraz przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów.
 

Wynagrodzenie

Dużą wagę przywiązujemy do przejrzystości kwestii finansowych. Dokładamy starań, aby wszelkie ustalenia finansowe, w tym honorarium, były jasne i nie stanowiły dla Klienta zaskoczenia na żadnym etapie współpracy. Umowa o stałą obsługę prawną stwarza najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Pozwala najlepiej zaplanować i zoptymalizować koszty świadczonych usług poprzez ich dostosowanie do rzeczywistych potrzeb. Wynagrodzenie ustalane jest w takim przypadku w oparciu o zawartą umowę i ma zryczałtowany charakter opłat miesięcznych, zaś jego wysokość ustalana jest w drodze negocjacji, po wcześniejszym zapoznaniu się z zakresem niezbędnych dla Klienta usług.

Wynagrodzenie dotyczące doraźnej pomocy prawnej kształtowane jest indywidualnie w drodze negocjacji, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 461) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 490)